Weekly Girl – Misa Campo by Trevor Godinho

Misa-Campo-Trevor-Godinho

Gorgeous model Misa Campo by photographer Trevor Godinho.